Weglekreiniging met AQUAQUICK 2000

Ontgassingstoepassing

Met AQUAQUICK 2000

Beheer van lozingen

Met AQUAQUICK 2000

Motoronderdelen en componenten

Met AQUAQUICK 2000

Toepassing op het land

Met AQUAQUICK 2000

Olieputreiniging

Met AQUAQUICK 2000

Toepassing voor onderhoud van leidingen

Met AQUAQUICK 2000

Toepassing voor olielekkages in zee

Met AQUAQUICK 2000

Toepassing voor de kustlijn

Met AQUAQUICK 2000

Tank Schoonmaak Toepassing

Met AQUAQUICK 2000

Toepassingen voor gereedschap en apparatuur

Met AQUAQUICK 2000

Weglekreiniging Toepassing

Met AQUAQUICK 2000

Wildlife Cleanup Toepassing

Met AQUAQUICK 2000

OLIEVLEKKEN OP DE WEG:

Het lekken van olie uit voertuigen op wegen neemt toe, waardoor er veel problemen ontstaan. Olielekkages op de weg onderscheiden zich nauwelijks van olielekkages op het land en op zee. Vaak gaat het om benzine of diesel die weglekt door scheuren of lekkages in voertuigmechanismen, verkeersongevallen of operationele activiteiten. Brandstoffen of olie kunnen niet doordringen in het teer waardoor ze kwetsbaarder worden en gladheid veroorzaken.

REDENEN VAN WEGLEKKEN:

Verkeersongevallen:

De meeste weglekkages worden veroorzaakt door ongevallen met geladen tankwagens die vaak worden vervoerd tijdens zware regenval, of op opgelapte wegen, enz. Bij deze ongevallen kantelen de tankwagens en ontstaan ernstige lekkages op de wegen. De gemorste vloeistof blijft gedurende meerdere dagen dik op de weg liggen totdat deze goed wordt behandeld. De actieve glanzende textuur schat het volume van een lekkage in. Als het regent, vloeit deze vettige giftige stof af naar de nabijgelegen grond die de vegetatie beschadigt.

Lekkende olie:

Vervoerde olietankers zijn niet alleen verantwoordelijk voor lekkages op de weg. Er zijn ook problemen wanneer zwaar beladen olietankers vaak lekken tijdens het vervoer. Olie ontsnapt door speldenprikken als het voertuig vrij oud is of verroeste leidingen, motoren of sinds lange tijd niet gerepareerd. De lekkages zijn misschien niet massaal, maar ze zijn wel licht ontvlambaar en kunnen ernstige gevaren opleveren.

Lekkage als gevolg van breuken in de oliekeerringen komt vaak voor bij motorfietsen. Door de temperatuurstijging van motoren in de zomer breken oliekeerringen open, waardoor ongemerkt olielekkages ontstaan. Deze moeten echter regelmatig in de gaten worden gehouden.

Opzettelijke afvoer van olieproducten en onverantwoordelijkheid:

Mechanische bedrijven of kleine reparatiewerkplaatsen langs de weg laten gewoonlijk of opzettelijk olieproducten of mechanisch vloeibaar afval op straat achter. Deze afvalproducten zijn vloeibare vetten, petroleumproducten of schadelijke chemicaliën die worden afgevoerd na het verversen van de olie uit de motoren van voertuigen of motorfietsen. Het bestaande afgevoerde olieafval op de wegen reageert tijdens hete zomers als geraffineerde brandbare vloeistof. Dergelijke activiteiten worden voortdurend uitgevoerd en de mensen hebben onmiddellijk spijt van hun daden.

PROBLEMEN EN GEVAAR VAN WEGLEKKEN

Geen enkel probleem kan erger zijn dan een leven verliezen. Naast olielekkages op zee en op het land, zijn weglekkages echt gevaarlijk. Hier wordt de vegetatie misschien minder aangetast, maar het gevaar voor mensenlevens is groter.

De oorzaak van het weglekeffect vermindert de wrijving op de wegen, zodat elk voertuig met een gemiddelde snelheid kan rijden. Deze gemiddelde snelheid of hoger wordt verstoord en resulteert dus in oncontroleerbare glijpartijen van het voertuig. Het slippen van een voertuig is betrekkelijk. Het begint met één en eindigt met velen, omdat onmiddellijke actie nog steeds tijd kost en niet iedereen achterop staat.

De ergste factor van olievlekken op de weg is dat deze niet eens een minimale gemiddelde snelheid van een tweewieler kan aanhouden, terwijl vierwielers of hoger er nog wel tegen kunnen.

GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE OVER WEGLEKKEN

Het ontbreken van een strenge kruiscontrole op olietanks en lekkage tijdens vervoer en opslag staan bekend als de meest voorkomende redenen voor weglekken. Daarnaast zijn er nog andere door de mens veroorzaakte redenen, zoals nalatigheid op het gebied van bewustwording en goede technologie, die leiden tot onvergetelijke wonden voor generaties.

Ongelukken glijden niet weg op straten, maar worden massaal. De explosies van olietankers op wegen hebben de neiging om de helft van de bevolking waar het incident plaatsvindt weg te vagen. Het blijft toch niet bij landvervuiling. Bij de enorme explosie van een olietanker op de weg komen giftige dampen vrij die zelfs enkele uren aanhouden en de nabijgelegen ongerepte gebieden gemakkelijk vervuilen.

Verkeersoverlast is dan ook een theorie waarover men minder discussieert omdat de aandacht meer uitgaat naar mariniers. Ongetwijfeld is de mens verantwoordelijk voor al deze oorzaken, maar er zijn mensen die veel lijden door andermans fouten. Daarom moet de technologie een duwtje in de rug krijgen om deze kritieke criteria op te lossen.

Waarom AQUAQUICK 2000 gebruiken?

AQUAQUICK 2000 is het meest geschikte reinigingsmiddel voor het reinigen van oliën, vetten, brandstoffen, mineralen enz. Het product AQUAQUICK 2000 bestaat al vele tientallen jaren en beschikt over een groot aantal erkenningen, showcases, getuigenissen van gebruikers en laboresultaten. AQUAQUICK 2000 is een product dat zich verre onderscheidt van oplossingen die door concurrenten worden aangeboden.  

Als het gaat om vervuiling, bent u zich er volledig van bewust dat er chemicaliën, oliën en rioolwater in barrière zitten. U moet ervoor zorgen dat deze goed wordt onderhouden en veilig is voor de gebruikers en het milieu. Tijdens deze onderhoudsbeurten zal AQUAQUICK 2000 een geweldig resultaat opleveren dat vaak leidt tot een vermindering van het aantal te reinigen uren en een vermindering van de kosten.

AQUAQUICK 2000 is al tientallen jaren een begrip en wordt vertrouwd door vele bedrijven en reinigingsdeskundigen over de hele wereld. Zoek daarom niet verder als u de motoronderdelen op een kosteneffectieve en efficiënte manier moet reinigen. Met AQUAQUICK 2000 als reinigingsmiddel bent u verzekerd van een veilige, effectieve en kostenefficiënte reinigingsoplossing. 

Oliereiniging met AQUAQUICK 2000 Overheid Weglekreiniging Nederland

Contact voor AQUAQUICK 2000