aquaquick 2000 is een TOTAAL REINIGINGSOPLOSSING die 100% MILIEUVRIENDELIJK

AQUAQUICK 2000 is een revolutionair biologisch reinigingsproduct op waterbasis, samengesteld uit ecologische materialen en plantenextracten en is geschikt voor het verwijderen van alle oliën en vetten op een 100% ecologische manier. AQUAQUICK 2000 is geur- en kleurloos en brengt ondanks zijn speciale samenstelling geen bijzondere gezondheidsrisico's met zich mee.

PRODUCTASSORTIMENT

AQUAQUICK 2000
meer informatie

PRODUCTVOORDELEN

AQUAQUICK 2000
meer informatie

BEDRIJFSGESCHIEDENIS

AQUAQUICK 2000
meer informatie

Wat is AQUAQUICK 2000

AQUAQUICK 2000 is een revolutionair reinigingsproduct op waterbasis, dat is samengesteld uit ecologische materialen en plantenextracten. Het product is zeer geschikt voor het verwijderen van alle dierlijke, plantaardige, synthetische en minerale oliën en vetten (koolwaterstoffen) op een 100% milieuvriendelijke manier. AQUAQUICK 2000 bevat speciale voedingsstoffen die zorgen voor een explosieve groei van de in het milieu aanwezige bacteriën en micro-organismen.

Deze bacteriën hebben normaliter een koolstofbron nodig voor hun stofwisselingsproces om te groeien en zich te vermenigvuldigen. Daarom zijn deze bacteriën in staat de AQUAQUICK / koolwaterstofemulsie op biologische wijze om te zetten in onschadelijke componenten zoals CO2 (kooldioxide), H20 (water), biomassa en energie. Dit is een aerobe (zuurstofverbruik) proces.

Lees meer over AQUAQUICK 2000

Wat is AQUAQUICK 2000 SP

AQUAQUICK 2000 SP is een gebruiks- en milieuvriendelijk reinigingsproduct dat zeer geschikt is voor het verwijderen en reinigen van alle minerale, plantaardige, dierlijke en synthetische, oliën en vetten (koolwaterstoffen). In tegenstelling tot AQUAQUICK 2000 SP versnelt AQUAQUICK 2000 SP de biologische afbraak van koolwaterstofverontreinigingen niet.

AQUAQUICK 2000 SP is een snel splitsende oppervlakte-actieve stof/ontvetter die is ontwikkeld voor situaties waarin het afvalwater in de riolering of het milieu wordt geloosd bij gebruik van een vet/olieafscheider. Het product is getest en goedgekeurd door TUV in Duitsland, die concludeerde dat AQUAQUICK 2000 SP voldoet aan de richtlijnen betreffende de Duitse voorschriften en eisen voor snel splitsende reinigingsmiddelen en maatregelen voor biologische afbreekbaarheid en bioaccumulatie.

Lees meer over AQUAQUICK 2000 SP

AQUAQUICK 2000 is wereldwijd bekend om zijn multifunctionele reinigingsoplossing als: Olieverdrijver, Ontvetter, Oppervlakte-actieve stof, Brandstofgebaseerde brandblusser.
Overheid | Productie | Olie en Gas | Voedselproductie | Schip & Zeevaart | Kracht & Energie | Transport

AQUAQUICK 2000 Voordelen

 • Multifunctionele ontvetter.
 • Geschikt voor alle koolwaterstofcombinaties.
 • Geen aantasting of beschadiging van metalen, kunststoffen, coatings, rubbers, enz.
 • Volledig ecologisch. 100% biologisch afbreekbaar (resten: CO2 en H20).
 • Gebruiksvriendelijk, energie & kostenbesparend en niet brandbaar
 • Geen speciale veiligheidsmaatregelen nodig.
 • Vermindering van het explosiegevaar van brandstoffen (alleen AQUAQUICK 2000).
 • Vermindering van chemisch afval.
 • Versnelde biologische afbraak van verontreiniging (alleen AQUAQUICK 2000).

Belangrijkste industrieën

 • Olieraffinaderijen
 • Olieplatforms
 • Tankreiniging
 • Metaalindustrie
 • Garages/werkplaatsen
 • Scheepswerven & marine
 • Mijnbouw
 • Voedselindustrie
 • Hotels & restaurants

Bijkomende industrieën

 • Afdeling openbare werken
 • Waterzuiveringsinstallaties
 • Spoorwegen
 • Verdediging
 • Bodemreiniging
 • Bodemsanering
 • Landfarming
 • Brandweerkorpsen
 • Oliebestrijdingsmiddel (land en zee)

Olielekkage in Maleisië

AQUAQUICK 2000 wordt al tientallen jaren gebruikt voor de reiniging van olielekkages in Maleisië.

Zware olielekkage opruimen

AQUAQUICK 2000 wordt toegepast voor het reinigen van zware
olievlekken en slibresten.

Reinigen van het oppervlak van zware olieresten

Reinigen van met olie doordrenkte oppervlakken met AQUAQUICK 2000 om 100% van de oorspronkelijke oppervlakteconditie te herstellen.

Reinigen van olievlekken op industriële machines

AQUAQUICK 2000 wordt toegepast om de functionaliteit en conditie van machines te verbeteren.

demonstratie olievervuiling schoonmaken in Duitsland

AQUAQUICK 2000 is toegepast om kleine olielekkages te reinigen tijdens een productdemonstratie in Duitsland.

Reinigen van olievlekken op bouwmachines

AQUAQUICK 2000 kan worden gebruikt voor het reinigen van alle soorten bouw- of andere industriële machines.

AQUAQUICK 2000 /SApCom Team briefing

Duidelijke voorbereidingen worden besproken, AQUAQUICK 2000 wordt gebruikt om massieve olieopslagtanks te reinigen.

Tankinspectie en voorbereiding

Nadat AQUAQUICK 2000 is toegepast om de opslagtank te ontgassen kan de inspectie plaatsvinden.

AQUAQUICK 2000 / SApCom reiniging van de bemanning

AQUAQUICK 2000 wordt toegepast om in de olie te trekken en zo de weerstand van het afval/slib te verzwakken.

Tankreiniging met AQUAQUICK 2000

Wassen van het slib met AQUAQUICK 2000

AQUAQUICK 2000 wordt toegepast om het resterende afval/slib op te ruimen voordat het wordt afgevoerd.

Sliboverheveling met AQUAQUICK 2000

Nadat het slib voldoende is gewassen wordt de straal gebruikt om het slib naar de pomp over te brengen.

Overdrachtsproces van tankslib

De resten worden weggespoeld en het terrein wordt schoongemaakt van eventuele olie- of slibresten.

Bodembehandeling met AQUAQUICK 2000

De grond wordt onderzocht voordat de grond wordt gemengd met AQUAQUICK 2000.

De bodem wassen met AQUAQUICK 2000

De grond wordt vervoerd naar de cementwagen die de bodemverontreinigingen zal wassen.

mengen van bodemafval met AQUAQUICK 2000

AQUAQUICK 2000 wordt op de cementwagen aangebracht om het grondwasproces te starten.

AQUAQUICK 2000 weken op gemorste grond

AQUAQUICK 2000 wordt aangebracht met een straal om resterende sporen van afgewerkte olie op te ruimen.

De afvalverontreinigingen zijn klaar voor verwijdering

Nadat de olie en het slib zijn doordrenkt met AQUAQUICK 2000 is het klaar voor verwijdering.

Het vergelijken van de grond van voor en na

De grond is gereinigd met AQUAQUICK 2000 en een monster van beide wordt nog een laatste keer onderzocht.

Opvang van afgewerkte olie en water in vetvangers

Het afval wordt verzameld als monster voor vergelijking na voltooiing van het ontvettingsproces.

Warm water mengen met AQUAQUICK 2000

AQUAQUICK 2000 wordt op de vetvanger aangebracht om het ontvettingsproces te starten.

Het weken in zware drijvers van afvalmeelresten

De afgewerkte olie en het vet worden gemengd met de AQUAQUICK zodat deze de olie en het vet kan afbreken.

Onmiddellijke biologische afbraak van olie en vet

Het afval wordt verwerkt en begint biologisch af te breken dankzij het product AQUAQUICK 2000.

Resultaat na circa 100 ml AQUAQUICK 2000

De olie en het vet zijn verminderd en de vetvanger is nu goed gereinigd zonder restafval.

Aanzienlijke vermindering van afgewerkte olie en vet

De eindresultaten worden bereikt door een klein beetje AQUAQUICK 2000 te gebruiken, waardoor de afvalkosten drastisch dalen.

AQUAQUICK 2000 demo offshore rig

Schoonmaken van diverse onderdelen van offshore scheepsmachines tijdens een demonstratie in Weatherford

Offshore booreiland Weatherford

AQUAQUICK 2000 wordt gebruikt voor
alle olie opruimingen bij offshore booreilanden.

Opruimen van olielekkages voor de offshore scheepvaart

AQUAQUICK 2000 wordt geleverd, aangebracht en afgewerkt als een totaaloplossing voor offshore booreilanden.

Offshore schoonmaak demo

Schoonmaken van verschillende onderdelen van offshore machines met AQUAQUICK 2000

Opruimen van een lekkage in zee met AQUAQUICK 2000

AQUAQUICK 2000 wordt rechtstreeks op zee aangebracht om het olieverlies in zee onmiddellijk op te ruimen.

AQUAQUICK 2000 voor het opruimen van lekkages op zee

AQUAQUICK 2000 kan worden toegepast bij alle toepassingen voor het reinigen van offshore-morsvloeistoffen.

Weglekken in lokale omgeving

AQUAQUICK 2000 wordt gebruikt om weglekkages in buurten op te lossen.

Grote weglekreiniging in Nederland

AQUAQUICK 2000 is verantwoordelijk voor vele belangrijke
het opruimen van olierampen in Nederland.

AQUAQUICK 2000 Wegreiniging door brandweerkorpsen

Brandweer Weglek

Brandweerkorpsen gebruiken AQUAQUICK 2000 het vaakst voor weglekken.

Oliereiniging met AQUAQUICK 2000 Overheid Weglekreiniging Nederland

Weglekken in Nederland

AQUAQUICK 2000 wordt gebruikt voor
Weglekken in Nederland.

Weglekkende tankstations

AQUAQUICK 2000 wordt toegepast ter verbetering van
de veiligheid van tankstations.

AQUAQUICK 2000 gebruikt voor weglekreiniging door Brandweer Nederland

Overheden gebruiken AQUAQUICK 2000 voor wegen

AQUAQUICK 2000 heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om samenwerking met lokale overheden.

SApCom Afdeling van AQUAQUICK 2000

SApCom is een divisie van AQUAQUICK Global B.V. die gespecialiseerd is in het leveren van milieuveilige alternatieve behandelings- en reinigingsoplossingen.

 • Levering aan van milieuvriendelijke schoonmaakproducten!
 • Het toepassen van de schoonmaakproducten correct!
 • Voldoen aan met de normen en eisen van onze klanten en lokale milieuautoriteiten!
 • Erkende autoriteiten & hoge normen Wij voldoen aan de normen die worden vereist door de klanten en milieu-instanties. Onze producten zijn milieuvriendelijk, vermeld en goedgekeurd door milieu-instanties.
 • Professionele vaardigheid Onze teams zijn zeer bekwaam, ervaren, efficiënt en professioneel. Ze beschikken over de nodige kwalificaties en certificeringen voor hun werk.

SApCom Reinigingstoepassingen

 • Olievlekken (land en zee)
 • Grond en zand wassen en behandelen
 • Opslag- en tankreiniging
 • Pijp pre-com & de-com ontvetten
 • Terugwinning en behandeling van modder op oliebasis
 • Bio-vijver & putreiniging
 • Olieterugwinning
 • Algemeen onderhoud
 • Schoonmaken van het oppervlak

Voordelen van SApCom voor AQUAQUICK 2000

 • Milieuveilige toepassingen
 • Voordelen van recycling
 • Vergemakkelijkt de logistieke ruimte in het werkgebied
 • Vermindert gepland afval Vermindering van de kosten voor verwijdering en gepland afval
 • Eenvoudige toepassingen voor alle verontreinigingsproblemen of morsen
 • Vermindert de omlooptijd van in-situ kosten
 • Verbetert de productiviteit en winstgevendheid
 • Een totale reinigingsoplossing bieden

Grondlegger van het product AQUAQUICK 2000

De geschiedenis van uitvinder Henri de Vries (Van handelsonderneming H de Vries tot AQUAQUICK GLOBAL B.V.)
Meer informatie over H. de Vries aquaquick 2000 bedrijfsgeschiedenis powerpoint geschiedenis h. de vries


Introductie van de AQUAQUICK HISTORY

De producenten van de AQUAQUICK-producten komen voort uit het bedrijf TKF (Twentsche Krijt Fabriek), dat in 1957 werd opgericht. In die tijd waren de belangrijkste producten diverse soorten krijt, zoals schoolbordkrijt en textielmarkeerkrijt. De bekende gele coating op schoolbordkrijt was een uitvinding van Henri de Vries.

Een andere uitvinding was GARBOSOL, een gepatenteerd textielmarkeringskrijt dat gemakkelijk met water te verwijderen was. GARBOSOL werd wereldwijd verkocht. Als reactie op de vraag naar milieu- en gebruiksvriendelijke reinigingsproducten ontwikkelde de uitvinder, de heer Henri de Vries, in nauwe samenwerking met de Universiteit Twente AQUAQUICK 2000. AQUAQUICK 2000 is sinds 1988 op de markt. Sindsdien zijn de AQUAQUICK producten regelmatig getest en onderzocht in tal van onafhankelijke internationale onderzoeksinstituten wereldwijd. Dit brede scala aan goedkeuringen en certificaten garandeert dat de AQUAQUICK-producten volkomen veilig zijn voor milieu en gebruiker.

Sinds 1998 is AQUAQUICK 2000 marktleider in Nederland voor de Nederlandse brandweer (reiniging van wegoppervlakken na olielekken). De AQUAQUICK-producten zijn ontwikkeld met bijzondere aandacht voor de fysische en biologische processen die het mogelijk maken een micro-emulsie te vormen met en de biologische afbraak van koolwaterstoffen te stimuleren.

contactinformatie

Bedrijf: AQUAQUICK GLOBAL B.V


Adres: Rutbekerveldweg 275 | 7548PP Enschede


Telefoonnummer Bart de Vries: +31641189424


Telefoonnummer Jaimy de Vries: +31641293851


Zakelijke vragen: [email protected]


Zakelijke vragen: [email protected]