AQUAQUICK 2000 ile Arazi Döküntüleri Uygulaması

Gaz Giderme Uygulaması

AQUAQUICK 2000 ile

Drenaj Dökülme Yönetimi

AQUAQUICK 2000 ile

Motor Parçaları ve Bileşenleri

AQUAQUICK 2000 ile

Araziye Dökülme Uygulaması

AQUAQUICK 2000 ile

Yağ Çukuru Seperatör Temizliği

AQUAQUICK 2000 ile

Boru Bakım Uygulaması

AQUAQUICK 2000 ile

Deniz Petrol Sızıntısı Uygulaması

AQUAQUICK 2000 ile

Kıyı Şeridi Dökülme Uygulaması

AQUAQUICK 2000 ile

Tank Temizleme Uygulaması

AQUAQUICK 2000 ile

Alet & Ekipman Uygulamaları

AQUAQUICK 2000 ile

Yol Döküntü Temizleme Uygulaması

AQUAQUICK 2000 ile

Yaban Hayatı Tedavi Uygulaması

AQUAQUICK 2000 ile

Kara Sızıntıları

Petrol sızıntıları okyanus veya kıyı sularında yaygındır ancak karada da meydana gelebilir. Karaya dökülme, sıvı petrol hidrokarbonunun kaza sonucu ya da operasyonel faaliyetler nedeniyle karaya salınması durumunda meydana gelir. Kara döküntüleri, karada ve kara döküntülerinin çevresinde yaşayanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmasıyla bilinen bir kirlilik biçimi olarak kabul edilir.

Petrol Sızıntılarının Toprak, İnsan ve Hayvanlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Genel olarak, petrol sızıntılarının olumsuz etkileri, sıvı petrol hidrokarbonu veya ham petrol ve diğer petrol damıtılmış ürünleri oluşturan çok sayıda farklı organik bileşiğin çevresel deşarjından kaynaklanmaktadır.

Bu ürünlerde bulunan en belirgin bileşik olan hidrokarbonlar, yalnızca birkaç farklı şekilde birbirine bağlanan hidrojen ve oksijen atomlarından oluşur. Bunun sonucunda parafinler, izoparafinler, aromatikler, sikloalkanlar ve doymamış alkanlar ortaya çıkar. Bu organik bileşikler dökülmenin meydana geldiği alandaki canlıları etkileyebilir.

Karada petrol sızıntısı meydana geldiğinde, petrol toprağın oksijen tutma kabiliyetini azaltabilir, dolayısıyla verimli bir araziyi her türden bitki yaşamı için elverişsiz hale getirebilir. Oksijen bitkilerin büyümesinin ve fotosentezin temel unsuru olduğundan, mevcut bitki örtüsü muhtemelen boğulurken yeni bitkilerin büyümesi de etkilenebilir.

Özellikle toprak dökülen petrolü emmeye başlamışsa, olumsuz etkiler daha da kötüleşebilir. Bu durumda yeraltı akarsuları kirlenebilir. Yeraltı suları daha geniş bir alana yayılabileceğinden, petrol döküldüğü alanın sınırlarının ötesine yayılabilir. Eğer petrol su kaynaklarıyla karşılaşırsa, su kaynakları da kirlenebilir.

Petrol sızıntısı insanlar, bitkiler ve hayvanlar için zararlıdır. Petrol çok sayıda hayvan ve hatta mikroorganizma için oldukça zehirlidir. Kuşların uçma yeteneğinin bozulmasına neden olabilir, kokuya dayanan hayvanların birbirlerini bulmalarını çok zorlaştırabilir, hayvanları kör edebilir ve daha da kötüsü öldürebilir.

Ne yapmalı

Arazi Dökülmesi, sakıncalı ve zararlı olmasına rağmen önlenemez. İyi ki, toprak kirliliğini temizlemenin sayısız yolu var. Bölgenizde bir toprak dökülmesi meydana gelirse, AQUAQUICK GLOBAL çevre dostu ürünü kolayca alabilirsiniz.

Arazi sızıntısını etkili bir şekilde temizleyebilir ve bitki yaşamının yanı sıra çevreyi de koruyabilir. Yukarıda belirtilen olumsuz etkilerden kaçınmak ve hayvanları, çevreyi ve hatta kendinizi korumak için petrol sızıntısını mümkün olduğunca erken temizleyin.

AQUAQUICK 2000, doğru temizlik uygulamasıyla birlikte karadaki bir döküntü ortamına toplam bir çözüm sunabilir ve etkilenen yaban hayatı için bir arıtma çözümü sağlayabilir. 

Hakkında daha fazla bilgi için Yaban Hayatı Tedavisi için AQUAQUICK 2000 bu sayfaya gidebilirsiniz