Aplikace odplynění pomocí AQUAQUICK 2000

Aplikace odplyňování

S AQUAQUICK 2000

Řízení úniků z drenáží

S AQUAQUICK 2000

Díly a součásti motoru

S AQUAQUICK 2000

Aplikace rozlití na zemi

S AQUAQUICK 2000

Čištění odlučovače ropných látek

S AQUAQUICK 2000

Aplikace pro údržbu potrubí

S AQUAQUICK 2000

Aplikace ropné skvrny v moři

S AQUAQUICK 2000

Aplikace pro rozlití na pobřeží

S AQUAQUICK 2000

Aplikace čištění nádrží

S AQUAQUICK 2000

Aplikace nástrojů a zařízení

S AQUAQUICK 2000

Aplikace pro čištění rozlitých látek na silnicích

S AQUAQUICK 2000

Aplikace ošetření volně žijících živočichů

S AQUAQUICK 2000

Efektivní a pohodlné řešení odplyňování pomocí AQUAQUICK 2000

Proces odplyňování, který je nezbytný v mnoha průmyslových odvětvích, lze pomocí systému AQUAQUICK 2000 výrazně zlepšit. Tato část se zabývá účinností ultrazvukového odplyňování a objasňuje, proč je AQUAQUICK 2000 pro tuto aplikaci preferovanou volbou.

Ultrazvukové odplyňování: Technologický skok

Odplyňování pomocí ultrazvuku je nejmodernější metoda, při níž zvukové vlny účinně odstraňují suspendované bubliny plynu a snižují hladinu rozpuštěného plynu. Tento proces má zásadní význam pro různé aplikace:

 1. Příprava vzorku: Zajišťuje přesnost měření velikosti částic tím, že eliminuje chyby způsobené bublinkami plynu.
 2. Odplyňování olejů a maziv: Snižuje opotřebení čerpadel způsobené kavitací tím, že před čerpáním odstraňuje plyny.
 3. Zpracování tekutých potravin: U produktů, jako je víno, džusy a omáčky, odplynění potlačuje růst mikroorganismů a prodlužuje jejich trvanlivost.
 4. Polymery a laky: Rozhodující pro vytvrzovací a aplikační procesy, které zajišťují kvalitu a dlouhou životnost konečného výrobku.

Tradiční metody odplyňování, jako je filtrace, vypouštění helia a vakuové odplyňování, jsou sice účinné, ale jejich účinnost lze výrazně zvýšit v kombinaci s vhodným rozpouštědlem.

AQUAQUICK 2000: Zvýšení účinnosti odplyňování

AQUAQUICK 2000 je ideálním rozpouštědlem pro odplyňování. Jeho jedinečné složení zlepšuje proces odplyňování ultrazvukem a činí jej účinnějším a efektivnějším.

Použití při odplyňování

 • Integrace zavlažovacího systému: AQUAQUICK 2000 lze aplikovat prostřednictvím postřikovacího systému v předmycích fázích a účinně tak připravit plochu na odplynění.
 • Vakuové odplyňování: Výjimečně dobře pracuje s technikami vakuového odplyňování, odstraňuje více než 95% rozpuštěných plynů.

Věda o sonikaci při odplyňování

Během sonikace vytvářejí zvukové vlny v kapalině cykly vysokého a nízkého tlaku. Při nízkotlakých cyklech vznikají vakuové bubliny, které zvětšují povrch pro absorpci plynu. Tento jev urychluje růst bublin a jejich následné uvolňování na povrch, čímž dochází k vypuzování zachyceného plynu.

Optimalizace procesu odplyňování

Chcete-li maximalizovat účinnost ultrazvukového odplyňování, zvažte následující:

 • Minimalizujte turbulentní míchání, abyste zabránili opětovnému vnášení plynu.
 • Pro efektivní šíření zvukových vln používejte mělké nádoby.
 • Zahřejte kapalinu, aby se snížila rozpustnost plynu.
 • Vytvořte nad kapalinou podtlak, abyste usnadnili únik plynu.
 • Používejte sonotrody s velkým povrchem pro lepší přenos vln.
 • Pro optimální tvorbu bublin použijte nízké až střední amplitudy.

AQUAQUICK 2000 při čištění nádrží

Všestrannost systému AQUAQUICK 2000 se rozšiřuje i na aplikace čištění nádrží. Jeho osvědčená účinnost při odplyňování z něj činí neocenitelný nástroj při přípravě na procesy čištění nádrží. Četná úspěšná nasazení v projektech čištění nádrží svědčí o jeho účinnosti a pohodlí.

Závěr: Nejlepší volba pro odplyňování

Integrace systému AQUAQUICK 2000 do procesu odplyňování nejen zjednodušuje provoz, ale také zajišťuje vynikající výsledky. Jeho kompatibilita s různými metodami odplyňování spolu s jeho ekologickou bezpečností a účinností činí z AQUAQUICK 2000 řešení pro průmyslová odvětví, která hledají účinná a pohodlná řešení odplyňování. Všestrannost výrobku a jeho osvědčené výsledky při zdokonalování procesů odplyňování podtrhují jeho postavení jedničky na trhu.