Maximale reinheid met effectieve ontvetters

schonere ontvetters, die een revolutie teweegbrengen in de schoonmaakstandaarden.

I. Overzicht van reinigingsoplossingen en ontvetters

Reinigingsoplossingen spelen een cruciale rol bij het schoonhouden en hygiënisch houden van verschillende omgevingen, van industriële faciliteiten tot huishoudelijke ruimtes. Onder deze oplossingen onderscheiden ontvetters zich door hun uitzonderlijke vermogen om hardnekkig vet, olie en andere verontreinigingen effectief van oppervlakken te verwijderen.

Het belang van effectieve ontvetters:

Onder de diverse reinigingsoplossingen nemen ontvetters een belangrijke positie in vanwege hun vermogen om hardnekkige vet- en olieresten aan te pakken. Of het nu gaat om industriële machines, keukenapparatuur, auto-onderdelen of andere oppervlakken, vet- en olieresten kunnen de efficiëntie, veiligheid en hygiëne in gevaar brengen. Effectieve ontvetters zijn essentieel voor het afbreken van deze hardnekkige resten en het herstellen van oppervlakken in hun optimale staat.

Inhoudsopgave

II. Inzicht in de Behoefte aan effectieve ontvetters

Definitie en betekenis van ontvetters:

Ontvetters zijn gespecialiseerde reinigingsmiddelen die ontworpen zijn om vet, olie en andere hydrofobe stoffen op te lossen en te verwijderen van oppervlakken. Ze werken door de chemische bindingen af te breken die vetmoleculen bij elkaar houden, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden weggespoeld. Ontvetters zijn onmisbaar in industrieën zoals de productie, de automobielindustrie, de voedingsmiddelenindustrie en de scheepvaart, waar vet- en olievervuiling veel voorkomende uitdagingen zijn.

Gebruikelijke toepassingen van ontvetters:

Ontvetters vinden toepassingen in een breed scala aan industrieën en omgevingen:

 • Onderhoud van industriële machines en apparatuur
 • Motor en onderdelen reinigen
 • Commerciële keuken ontvetten
 • Opruimen van olielekkages
 • Onderhoud van zeeschepen
 • Huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden, zoals het schoonmaken van ovens en grills

Uitdagingen door olielekkages en vetophoping:

Olielekkages en vetophopingen vormen een aanzienlijk milieu- en veiligheidsrisico. Ze kunnen de bodem, watermassa's en lucht verontreinigen, waardoor wilde dieren en de menselijke gezondheid gevaar lopen. Het opruimen van deze lekkages en het verwijderen van vetophopingen vereist snelle en effectieve actie om de impact op het milieu te beperken en verdere schade te voorkomen.

Kritische rol van Ontvetters:

Ontvetters spelen een cruciale rol bij het aanpakken van de uitdagingen die olievlekken en vetophopingen met zich meebrengen. Hun vermogen om vet en olie snel af te breken, gekoppeld aan hun veelzijdigheid in verschillende reinigingstaken, maakt ze onmisbare hulpmiddelen voor milieusanering en onderhoud. Het kiezen van de juiste ontvetter voor de specifieke reinigingstaak is essentieel voor het bereiken van optimale resultaten.

III. Soorten ontvetters

Er zijn twee soorten ontvettingsmiddelen:

Ontvetters op basis van oplosmiddelen:

Ontvetters op basis van oplosmiddelen maken gebruik van organische oplosmiddelen, zoals alcoholen, koolwaterstoffen of gechloreerde verbindingen, om vet en olie op te lossen. Ze zijn effectief in het verwijderen van zware verontreinigingen en worden vaak gebruikt in industriële en automobieltoepassingen waar hardnekkige resten moeten worden aangepakt. Ontvetters op basis van oplosmiddelen kunnen echter gezondheids- en milieurisico's met zich meebrengen vanwege hun vluchtige aard en mogelijke giftigheid.

Kenmerken en toepassingen:

 • Hoge reinigingskracht voor taaie vet- en olieresten
 • Geschikt voor zware industriële reinigingstaken
 • Vaak gebruikt in autowerkplaatsen, fabrieken en industriële onderhoudswerkzaamheden

Voordelen en nadelen:

Voordelen:

 • Effectief in het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen
 • Snel en efficiënt
 • Geschikt voor gebruik op verschillende oppervlakken, waaronder metaal, beton en machineonderdelen

Nadelen:

 • Potentiële gezondheids- en veiligheidsrisico's in verband met vluchtige organische stoffen (VOC's)
 • Milieukwesties met betrekking tot de uitstoot en verwijdering van oplosmiddelen

Ontvetters op waterbasis:

Ontvetters op waterbasis gebruiken water als primair oplosmiddel, aangevuld met oppervlakteactieve stoffen, detergenten en andere additieven om de reinigingsprestaties te verbeteren. Ze bieden een veiliger en milieuvriendelijker alternatief voor ontvetters op basis van oplosmiddelen, terwijl ze nog steeds effectief vet en olie kunnen verwijderen.

Kenmerken en toepassingen:

 • Niet-giftige en biologisch afbreekbare formulering
 • Veelzijdige reinigingsoplossing geschikt voor een breed scala aan oppervlakken en materialen
 • Ideaal voor gebruik in commerciële keukens, voedselverwerkende faciliteiten en andere omgevingen waar milieu- en veiligheidsoverwegingen van het grootste belang zijn

Voordelen en nadelen:

Voordelen:

 • Milieuvriendelijk en veiliger voor gebruikers
 • Lagere gezondheids- en veiligheidsrisico's in vergelijking met alternatieven op basis van oplosmiddelen
 • Veelzijdig en geschikt voor diverse reinigingstoepassingen

Nadelen:

 • Heeft mogelijk een langere contacttijd of meerdere toepassingen nodig voor zware reinigingstaken
 • Minder effectief op extreem hardnekkige of sterk opgehoopte vet- en olieresten

De juiste ontvetter kiezen voor specifieke schoonmaaktaken:

Het kiezen van de juiste ontvetter voor een bepaalde reinigingstaak hangt af van verschillende factoren, waaronder het type en de ernst van de vervuiling, het materiaal van het oppervlak, milieuoverwegingen en veiligheidsvereisten. Het zorgvuldig evalueren van deze factoren en het kiezen van een ontvetter die doeltreffendheid in evenwicht brengt met veiligheid en milieuverantwoordelijkheid is essentieel voor het bereiken van optimale reinigingsresultaten terwijl de risico's tot een minimum worden beperkt. AQUAQUICK onderscheidt zich als een veelzijdige en doeltreffende reiniger-ontvetter die aan deze overwegingen voldoet, waardoor het een keuze bij uitstek is voor een brede waaier van reinigingstoepassingen.

IV. Onderzoek naar schonere ontvetters

Reinigingsontvetters zijn gespecialiseerde reinigingsmiddelen die zijn samengesteld om vet, olie en andere verontreinigingen effectief van oppervlakken te verwijderen en tegelijkertijd het milieu zo min mogelijk te belasten en de veiligheid van de gebruiker te waarborgen. In tegenstelling tot traditionele ontvetters, die soms agressieve chemicaliën of oplosmiddelen bevatten, maken schonere ontvetters vaak gebruik van veiligere en milieuvriendelijkere ingrediënten. Ze zijn ontworpen om krachtig te reinigen zonder afbreuk te doen aan de prestaties of de veiligheid.

Schonere ontvetters hebben meestal de volgende kenmerken:

 • Niet-giftige en biologisch afbreekbare formulering
 • Laag VOC-gehalte (vluchtige organische stoffen)
 • Aangename geur of geurloos
 • Snelwerkend en efficiënt in het verwijderen van vet- en olieresten
 • Veelzijdig en geschikt voor verschillende oppervlakken, waaronder metaal, kunststof, beton en meer

Voordelen van schonere ontvetters ten opzichte van traditionele opties:

Het gebruik van schonere ontvetters biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele ontvetters:

 • Milieuvriendelijkheid: Reinigingsontvetters zijn vaak geformuleerd met biologisch afbreekbare ingrediënten en hebben een lagere impact op het milieu in vergelijking met alternatieven op basis van oplosmiddelen.
 • Veiliger voor gebruikers: Omdat ze minder giftig zijn en minder schadelijke chemicaliën bevatten, vormen schonere ontvetters minder gezondheidsrisico's voor gebruikers en vereisen ze minder strenge veiligheidsmaatregelen tijdens het hanteren en aanbrengen.
 • Veelzijdigheid: Reinigingsontvetters kunnen worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen en oppervlakken zonder schade aan te richten of resten achter te laten.
 • Voldoen aan voorschriften: Veel industrieën en rechtsgebieden hebben strenge regels met betrekking tot het gebruik en de afvoer van reinigingschemicaliën. Reinigingsontvetters helpen bedrijven om aan deze voorschriften te voldoen en tegelijkertijd effectieve schoonmaakpraktijken te handhaven.

Doeltreffendheid in verschillende toepassingen:

Reinigingsontvetters blinken uit in een verscheidenheid aan reinigingstoepassingen, waaronder:

 • Olielekkage opruimen: In het geval van een olielek zijn schonere ontvetters essentieel voor het effectief afbreken en verwijderen van olieresten van aangetaste oppervlakken, zoals kustlijnen, watermassa's en leefgebieden van wilde dieren.
 • Industrieel ontvetten: Reinigingsontvetters zijn van onschatbare waarde voor het vet- en olievrij houden van industriële apparatuur, machines en oppervlakken. Ze helpen de efficiëntie van apparatuur te verbeteren, voorkomen corrosie en zorgen voor veiligheid op de werkplek.

Opruimen van olielekkages:

Tijdens het opruimen van olielekkages is het gebruik van schonere ontvetters van cruciaal belang om de milieuschade te beperken en de getroffen gebieden te herstellen. Schonere ontvetters werken door oliemoleculen te emulgeren en af te breken, waardoor ze effectiever kunnen worden verspreid en verwijderd van oppervlakken. Dit helpt verdere verontreiniging van de bodem, watermassa's en ecosystemen te voorkomen, waardoor schade aan wilde dieren en de menselijke gezondheid tot een minimum wordt beperkt.

Industrieel ontvetten:

In industriële omgevingen spelen ontvettingsmiddelen een essentiële rol bij het efficiënt en veilig houden van apparatuur en machines. Vet- en olieafzetting op industriële oppervlakken kan leiden tot verminderde prestaties, verhoogde wrijving en potentiële veiligheidsrisico's. Ontvetters lossen deze verontreinigingen effectief op en verwijderen ze. Reinigingsontvetters lossen deze verontreinigingen effectief op en verwijderen ze, waardoor de levensduur van apparatuur wordt verlengd, de onderhoudskosten worden verlaagd en de veiligheid op de werkplek wordt gewaarborgd.

V. Geavanceerde formules in ontvetters

Vooruitgang op het gebied van formules voor ontvetters heeft geleid tot de ontwikkeling van innovatieve producten met verbeterde reinigingsprestaties, veiligheid en milieuduurzaamheid. Deze ontwikkelingen omvatten de integratie van ingrediënten op biologische basis, nano-emulsies en oppervlakte-actieve technologieën om de effectiviteit van de reiniging te verbeteren en tegelijkertijd de impact op het milieu te verminderen.

op biobasis Ingrediënten:

Reinigingsontvetters die zijn geformuleerd met ingrediënten op biologische basis ontlenen hun reinigingskracht aan natuurlijke bronnen zoals oppervlakteactieve stoffen en enzymen die van planten zijn afgeleid. Deze ingrediënten zorgen voor een effectieve verwijdering van vet en olie, terwijl ze het milieu zo min mogelijk belasten en duurzaamheid bevorderen. Reinigingsontvetters op biologische basis zijn biologisch afbreekbaar, niet giftig en hernieuwbaar, waardoor ze ideaal zijn voor milieubewuste consumenten en bedrijven.

Kenmerken en voordelen:

 • Biologische afbreekbaarheid: Reinigingsontvetters op biologische basis breken op natuurlijke wijze af in onschadelijke bijproducten, waardoor milieuvervuiling en schade aan ecosystemen wordt beperkt.
 • Niet-giftig: Met minder schadelijke chemicaliën zijn ontvetters op biologische basis veiliger voor gebruikers en verminderen ze de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met blootstelling aan giftige schoonmaakmiddelen.
 • Hernieuwbaar: Ingrediënten op biologische basis zijn afkomstig van hernieuwbare bronnen, zoals planten, waardoor ze een duurzaam alternatief vormen voor chemicaliën op basis van aardolie.

Nano-emulsies en oppervlakteactieve stoffen:

Nano-emulsies en oppervlakte-actieve technologieën verbeteren de reinigingsprestaties van ontvetters door hun vermogen om vet- en oliemoleculen te penetreren en te emulgeren te verbeteren. Nano-emulsies bestaan uit ultrafijne druppeltjes van reinigingsmiddelen gedispergeerd in water, waardoor oppervlakken beter worden bedekt en gepenetreerd. Oppervlakteactieve stoffen verlagen de oppervlaktespanning en vergemakkelijken de verwijdering van vet- en olieresten, waardoor de reinigingsefficiëntie wordt verbeterd.

Kenmerken en voordelen:

 • Verbeterde reinigingskracht: Dankzij nano-emulsies en oppervlakte-actieve technologieën kunnen ontvetters beter doordringen in vet- en olieresten en deze effectiever oplossen, wat resulteert in superieure reinigingsprestaties.
 • Minder impact op het milieu: Door de reinigingsefficiëntie te verbeteren, zorgen nano-emulsies en oppervlakte-actieve technologieën ervoor dat er minder reinigingsmiddel nodig is, wat leidt tot minder afval en een lagere impact op het milieu.
 • Veelzijdigheid: Reinigingsontvetters geformuleerd met nano-emulsies en oppervlakte-actieve technologieën zijn geschikt voor een breed scala aan oppervlakken en toepassingen en bieden een veelzijdige reinigingsoplossing voor diverse reinigingstaken.

Schoonmaakprestaties en ecologische duurzaamheid verbeteren:

In het algemeen draagt de integratie van geavanceerde formules, zoals ingrediënten op biologische basis, nano-emulsies en oppervlakte-actieve technologieën in schonere ontvetters bij aan verbeterde reinigingsprestaties en duurzaamheid voor het milieu. Dankzij deze innovaties kunnen ontvetters krachtige reinigingskracht leveren en tegelijkertijd de impact op het milieu minimaliseren, de veiligheid bevorderen en duurzame reinigingspraktijken ondersteunen.

VI. Even voorstellen: AQUAQUICK: de ultieme reiniger-ontvetter

AQUAQUICK is een toonaangevende reiniger-ontvetter die bekend staat om zijn uitzonderlijke reinigingskracht, milieuvriendelijkheid en veelzijdigheid. Geformuleerd met geavanceerde technologie en milieuvriendelijke ingrediënten verwijdert AQUAQUICK op doeltreffende wijze vet, olie en andere verontreinigingen van oppervlakken terwijl de impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt en de veiligheid van de gebruiker wordt verzekerd.

ontvetters
AQUAQUICK 2000 Reiniger Ontvetter

Unieke functies en voordelen:

 • Milieuvriendelijke formulering: AQUAQUICK is geformuleerd met biologisch afbreekbare en niet-giftige ingrediënten, waardoor het veiliger is voor het milieu en de gebruikers. Het bevat geen schadelijke chemicaliën of oplosmiddelen, waardoor de impact op het milieu minimaal is en de regelgeving wordt nageleefd.
 • Superieure reinigingskracht: De geavanceerde formule van AQUAQUICK biedt een krachtige reinigingswerking, waardoor vet, olie en andere verontreinigingen effectief worden afgebroken en van oppervlakken worden verwijderd. De snelwerkende formule zorgt voor efficiënte reinigingsresultaten en bespaart tijd en moeite.
 • Veelzijdigheid: AQUAQUICK is geschikt voor een breed scala aan reinigingstoepassingen, van industrieel ontvetten tot het opruimen van olievlekken. Het kan gebruikt worden op verschillende oppervlakken, waaronder metaal, beton, plastic en meer, waardoor het een veelzijdige oplossing is voor diverse reinigingsbehoeften.

AQUAQUICK wordt door industrieën over de hele wereld vertrouwd om zijn betrouwbaarheid, doeltreffendheid en inzet voor een duurzaam milieu. Of het nu gaat om de bestrijding van vet- en olieresten in industriële omgevingen of de reiniging van gemorste olie bij milieusaneringen, AQUAQUICK levert ongeëvenaarde reinigingsprestaties en minimaliseert de impact op het milieu.

VII. Toepassingen van AQUAQUICK

Commerciële keukens:

Commerciële keukens worden geconfronteerd met constante uitdagingen in het handhaven van netheid en hygiëne als gevolg van de ophoping van vet, olie en voedselresten op oppervlakken en apparatuur. AQUAQUICK biedt een doeltreffende oplossing om deze uitdagingen aan te gaan door vet- en olieafzetting snel en efficiënt te verwijderen van keukenoppervlakken, zoals werkbladen, vloeren, grills, friteuses en afzuigkappen.

Uitdagingen en oplossingen:

 • Vetafzetting op keukenoppervlakken kan leiden tot veiligheidsrisico's, zoals gladde vloeren en brandgevaar. De snelwerkende formule van AQUAQUICK breekt vet- en olieresten af, vermindert het risico op ongevallen en zorgt voor een veilige werkomgeving.
 • Het reinigen van keukenapparatuur, zoals friteuses en grills, kan tijdrovend en arbeidsintensief zijn. AQUAQUICK vereenvoudigt het reinigingsproces, bespaart tijd en moeite en levert superieure reinigingsresultaten.
 • Afzuigkappen en ventilatiesystemen hopen vaak vet en olie op, wat brandgevaar oplevert en de luchtkwaliteit aantast. AQUAQUICK verwijdert vetafzettingen effectief van deze oppervlakken, verbetert de ventilatie-efficiëntie en zorgt voor een gezond binnenklimaat.

Autowerkplaatsen:

Autowerkplaatsen hebben dagelijks te maken met vervuiling door vet en olie, van motoronderdelen en machines tot werkplaatsvloeren en gereedschap. AQUAQUICK biedt een betrouwbare oplossing voor ontvettingstaken in de automobielsector en helpt monteurs en technici om hun werkomgeving schoon en efficiënt te houden.

Uitdagingen en oplossingen:

 • Motoronderdelen en machines hopen vaak vet- en olieresten op, wat de prestaties en efficiëntie belemmert. De krachtige reinigende werking van AQUAQUICK lost vetophopingen op en verwijdert ze, waardoor optimale prestaties worden verzekerd en de levensduur van de apparatuur wordt verlengd.
 • Werkplaatsvloeren en -oppervlakken kunnen glad en gevaarlijk worden door gemorste olie en gelekte vetten. AQUAQUICK reinigt en ontvet werkplaatsvloeren effectief, vermindert het risico op uitglijden en vallen en verhoogt de veiligheid op de werkplek.
 • Het reinigen van autogereedschap en -uitrusting kan tijdrovend en arbeidsintensief zijn. AQUAQUICK vereenvoudigt het reinigingsproces, bespaart tijd en arbeid en levert superieure reinigingsresultaten.

Mariene milieus:

Mariene omgevingen worden geconfronteerd met unieke uitdagingen in verband met olielekkages, vetverontreiniging en vuil op zee. AQUAQUICK biedt een veelzijdige oplossing voor mariene reinigingstoepassingen, waaronder het opruimen van olievlekken, scheepsonderhoud en het ontvetten van scheepsuitrusting.

Uitdagingen en oplossingen:

 • Olielekkages en vervuiling vormen een aanzienlijke bedreiging voor de mariene ecosystemen en de fauna. De milieuvriendelijke formulering van AQUAQUICK garandeert een minimale impact op het milieu terwijl olielekkages doeltreffend worden opgeruimd en getroffen gebieden worden hersteld.
 • Schepen en uitrusting zijn gevoelig voor vet- en olieafzetting, wat leidt tot prestatieproblemen en corrosie. De krachtige ontvettende werking van AQUAQUICK verwijdert vetresten van bootoppervlakken, motoren en apparatuur en zorgt zo voor optimale prestaties en duurzaamheid.
 • Het reinigen van mariene apparatuur en faciliteiten op afgelegen of offshore locaties kan een uitdaging zijn. De veelzijdige en draagbare verpakkingsopties van AQUAQUICK maken het product geschikt voor gebruik in verschillende maritieme omgevingen, van kustgebieden tot offshore-platforms, wat efficiënte reinigingsoperaties vergemakkelijkt.

VIII. Voordelen van het gebruik van AQUAQUICK

Voordelen voor het milieu:

AQUAQUICK biedt verschillende milieuvoordelen waardoor het de voorkeur geniet van milieubewuste consumenten en bedrijven:

 • Biologische afbreekbaarheid: De biologisch afbreekbare formulering van AQUAQUICK breekt op natuurlijke wijze af in onschadelijke bijproducten, waardoor milieuvervuiling en schade aan ecosystemen worden beperkt.
 • Niet-giftig: AQUAQUICK bevat geen schadelijke chemicaliën of oplosmiddelen, is veilig voor gebruikers en minimaliseert de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met blootstelling aan giftige reinigingsmiddelen.
 • Minder impact op het milieu: De milieuvriendelijke formulering van AQUAQUICK garandeert een minimale impact op het milieu tijdens de productie, het gebruik en de verwijdering en ondersteunt duurzame reinigingspraktijken.

Kosteneffectiviteit:

AQUAQUICK's kosteneffectieve reinigingsoplossing helpt bedrijven tijd en geld te besparen door:

 • Schoonmaakwerkzaamheden stroomlijnen: De snelwerkende formule van AQUAQUICK vereenvoudigt het reinigingsproces en vermindert de arbeidskosten en stilstand.
 • Verlenging van de levensduur van de apparatuur: Door vet- en olieresten doeltreffend te verwijderen, helpt AQUAQUICK corrosie en verslechtering van de uitrusting te voorkomen, waardoor de onderhouds- en vervangingskosten dalen.
 • Minimaliseren van de saneringskosten: De efficiënte opruimcapaciteiten van AQUAQUICK voor olielekkages helpen de milieuschade te beperken en de opruimkosten van olielekkages en verontreinigingsincidenten te minimaliseren.

Veiligheidsoverwegingen:

AQUAQUICK geeft prioriteit aan de veiligheid van de gebruiker door:

 • Elimineert gezondheidsrisico's: Dankzij de niet-giftige en biologisch afbreekbare formulering minimaliseert AQUAQUICK de gezondheidsrisico's die gepaard gaan met de blootstelling aan schadelijke chemicaliën en oplosmiddelen en garandeert het een veilige werkomgeving voor de gebruikers.
 • Verbetering van de veiligheid op de werkplek: Door vet- en olieresten doeltreffend te verwijderen, helpt AQUAQUICK het risico op uitglijden en vallen, brandrisico's en andere veiligheidsproblemen in verband met vetafzetting op oppervlakken en apparatuur te verminderen.

Belang in industriële omgevingen:

In industriële omgevingen biedt AQUAQUICK verschillende voordelen om de reinheid, de veiligheid en de naleving van voorschriften te handhaven:

 • Efficiënte reinigingsoplossing: De krachtige ontvettende werking van AQUAQUICK zorgt voor een effectieve verwijdering van vet, olie en andere verontreinigingen van industriële uitrusting, machines en oppervlakken, wat de operationele efficiëntie en productiviteit verbetert.
 • Naleving van milieuvoorschriften: De milieuvriendelijke formulering van AQUAQUICK helpt bedrijven te voldoen aan milieuvoorschriften en duurzaamheidsinitiatieven door de impact op het milieu te minimaliseren en verantwoorde reinigingspraktijken te bevorderen.
 • Veiligheid op de werkplek: De niet-giftige en biologisch afbreekbare formulering van AQUAQUICK verbetert de veiligheid op de werkplek door de gezondheidsrisico's in verband met de blootstelling aan schadelijke chemicaliën te beperken en een veilige werkomgeving voor de werknemers te garanderen.

IX. Tips voor een doeltreffende reiniging met AQUAQUICK

Volg deze richtlijnen voor optimale reinigingsresultaten met AQUAQUICK:

 • Lees en volg voor gebruik de instructies en veiligheidsmaatregelen van de fabrikant.
 • Test AQUAQUICK op een klein, onopvallend oppervlak alvorens het op het hele oppervlak aan te brengen om compatibiliteit te verzekeren.
 • Gebruik geschikte beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en oogbescherming, bij het hanteren en aanbrengen van AQUAQUICK.
 • Breng AQUAQUICK gelijkmatig aan op het oppervlak met een borstel, spons of spuit, afhankelijk van de toepassing.
 • Laat AQUAQUICK de aanbevolen verblijfstijd inwerken en vet- en olieresten losweken alvorens af te spoelen of af te vegen met water.
 • Bij hardnekkige vlekken of sterk vervuilde oppervlakken herhaal je het aanbrengen indien nodig of gebruik je een schrobborstel om de oplossing te roeren voor een beter reinigingsresultaat.
olieverspreider. ontvetter reiniger

Stap-voor-stap instructies:

Volg deze stap-voor-stap instructies voor een doeltreffende reiniging met AQUAQUICK:

 1. Bereid het oppervlak voor: Verwijder los vuil of verontreinigingen van het te reinigen oppervlak.
 2. AQUAQUICK verdunnen: Verdun AQUAQUICK volgens de instructies van de fabrikant, afhankelijk van de graad van vervuiling en de reinigingstaak.
 3. AQUAQUICK aanbrengen: Breng de verdunde AQUAQUICK-oplossing op het oppervlak aan met een borstel, spons of spuit en zorg voor een gelijkmatige dekking.
 4. Verblijftijd toestaan: Laat AQUAQUICK inwerken en vet- en olieresten losmaken gedurende de aanbevolen verblijftijd, meestal enkele minuten tot enkele uren, afhankelijk van de ernst van de vervuiling.
 5. Roer indien nodig: Gebruik voor hardnekkige vlekken of sterk vervuilde oppervlakken een schrobborstel om de oplossing te roeren en de effectiviteit van de reiniging te verbeteren.
 6. Spoelen of wegvegen: Spoel het oppervlak na de verblijftijd grondig af met zuiver water of veeg de AQUAQUICK-oplossing en de losgemaakte verontreinigingen weg met een vochtige doek of spons.
 7. Herhaal indien nodig: Als er vet- of olieresten achterblijven, herhaalt u het reinigingsproces indien nodig tot de gewenste reinheidsgraad is bereikt.

Optimale resultaten bereiken:

Voor een optimaal reinigingsresultaat met AQUAQUICK moet u de volgende tips in acht nemen:

 • Gebruik de juiste verdunningsverhouding voor de specifieke reinigingstaak en mate van vervuiling.
 • Zorg voor voldoende verblijfstijd zodat AQUAQUICK goed kan doordringen en vet- en olieresten kan losmaken.
 • Roer de oplossing met een schrobber voor betere reinigingsprestaties op hardnekkige vlekken of sterk vervuilde oppervlakken.
 • Spoel het oppervlak grondig af met zuiver water om alle resterende AQUAQUICK-resten en losgemaakte verontreinigingen te verwijderen.
 • Droog het oppervlak volledig af na het reinigen om watervlekken of strepen te voorkomen en de glans te herstellen.

X. Conclusie

Aangezien de industrie duurzaamheid en milieuverantwoordelijkheid steeds belangrijker vindt, spelen schonere ontvetters zoals AQUAQUICK een cruciale rol in het bereiken van deze doelstellingen. Door AQUAQUICK te kiezen voor uw reinigingsbehoeften geniet u niet alleen van superieure reinigingsprestaties en kostenbesparingen, maar draagt u ook bij tot een schonere, veiligere en duurzamere toekomst voor de komende generaties.