Pravidla pro vracení zboží

Přehled politik

Ve společnosti AQUAQUICK 2000 jsme hrdí na kvalitu a výkon našich výrobků. Přesto dodržujeme přísnou zásadu zákazu vracení výrobků, přičemž jedinou výjimkou jsou okolnosti, na které se vztahují naše Zásady záruky a výměny.

Podmínky pro vrácení

Vrácení zboží v souvislosti se zárukou

Vrácení je povoleno výhradně v případě, že je v souladu s našimi Zásadami záruky a výměny. To znamená, že vrácení bude zvažováno pouze v případech, kdy výrobek vykazuje výrobní nebo obalové vady v záruční době a byl používán v souladu se svým určením.

Nezáruční vrácení zboží

Vrácení zboží z důvodů mimo rámec našich záručních podmínek nepřijímáme. Mezi tyto případy patří mimo jiné:

  • Výčitky svědomí nebo změna názoru.
  • Výrobky poškozené nesprávným používáním, zanedbáním nebo úpravou ze strany zákazníka.
  • Výrobky používané způsobem, který neodpovídá jejich určenému použití.

Postup pro vrácení záruky

Pokud je důvodem vrácení zboží důvod, na který se vztahuje naše záruka:

  1. Kontaktujte nás: Obraťte se na nás prostřednictvím [váš kontaktní e-mail], uveďte podrobnosti o problému a přiložte doklad o nákupu.
  2. Kontrola výrobku: Pokud se po našem prvotním posouzení ukáže, že se na váš případ vztahuje naše záruka, poskytneme vám pokyny pro vrácení výrobku k podrobné kontrole.
  3. Konečné rozhodnutí: Pokud bude výrobek po naší kontrole shledán způsobilým k výměně podle záručních podmínek, zahájíme proces výměny. Pokud není způsobilý, vysvětlíme vám naše důvody.

Důležité poznámky

  • Doklad o koupi: Uschovejte si prosím doklad o nákupu. Na vrácení zboží bez platného dokladu o koupi nebude brán zřetel.
  • Komunikace: Veškerou komunikaci týkající se vrácení zboží směřujte na naše oficiální kontaktní kanály uvedené níže.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo pro diskusi o případném vrácení záruky nás prosím kontaktujte na adrese:

  • E-mail: [váš kontaktní e-mail]
  • Telefon: [vaše kontaktní telefonní číslo]

Oceňujeme vaše pochopení a dodržování našich zásad zákazu vracení zboží. Naším cílem ve společnosti AQUAQUICK 2000 je zajistit, aby každý zákazník obdržel vysoce kvalitní a spolehlivé výrobky, a naše zásady jsou navrženy tak, aby tyto standardy dodržovaly.