Polityka zwrotów

Przegląd polityki

W AQUAQUICK 2000 jesteśmy dumni z jakości i wydajności naszych produktów. Utrzymujemy jednak ścisłą politykę braku zwrotów, a jedynym wyjątkiem są okoliczności objęte naszą Polityką gwarancji i wymiany.

Warunki zwrotów

Zwroty związane z gwarancją

Zwroty są dozwolone wyłącznie wtedy, gdy są zgodne z naszą Polityką gwarancji i wymiany. Oznacza to, że zwroty będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach, gdy produkt ma wady produkcyjne lub wady opakowania w okresie gwarancyjnym i był używany zgodnie z przeznaczeniem.

Zwroty nieobjęte gwarancją

Nie przyjmujemy zwrotów z przyczyn wykraczających poza zakres naszej polityki gwarancyjnej. Obejmuje to między innymi:

  • Wyrzuty sumienia kupującego lub zmiana zdania.
  • Produkty uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub modyfikacji przez klienta.
  • Produkty używane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Proces zwrotów gwarancyjnych

Jeśli zwrot jest spowodowany przyczyną objętą naszą gwarancją:

  1. Skontaktuj się z nami: Skontaktuj się z nami za pośrednictwem [kontaktowy adres e-mail], szczegółowo opisując problem i dołączając dowód zakupu.
  2. Kontrola produktu: Po przeprowadzeniu wstępnej oceny, jeśli okaże się, że sprawa podlega naszej gwarancji, przekażemy instrukcje dotyczące zwrotu produktu w celu przeprowadzenia szczegółowej kontroli.
  3. Ostateczna decyzja: Po przeprowadzeniu kontroli, jeśli produkt zostanie uznany za kwalifikujący się do wymiany zgodnie z warunkami gwarancji, przystąpimy do procesu wymiany. Jeśli produkt nie kwalifikuje się do wymiany, wyjaśnimy powody takiej decyzji.

Ważne uwagi

  • Dowód zakupu: Prosimy o zachowanie dowodu zakupu. Zwroty bez ważnego dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.
  • Komunikacja: Wszelka komunikacja dotycząca zwrotów powinna być kierowana do naszych oficjalnych kanałów kontaktowych podanych poniżej.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu omówienia potencjalnego zwrotu gwarancyjnego prosimy o kontakt pod adresem:

  • Email: [kontaktowy adres e-mail]
  • Telefon: [numer telefonu kontaktowego]

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie naszej polityki braku zwrotów. W AQUAQUICK 2000 naszym celem jest zapewnienie, że każdy klient otrzymuje niezawodne produkty wysokiej jakości, a nasze zasady mają na celu utrzymanie tych standardów.