Retourbeleid

Beleidsoverzicht

Bij AQUAQUICK 2000 zijn we trots op de kwaliteit en de prestaties van onze producten. We hanteren echter een strikt niet-retourbeleid, met als enige uitzondering omstandigheden die onder ons garantie- en vervangingsbeleid vallen.

Voorwaarden voor retourzendingen

Garantie-gerelateerde retourzendingen

Retourzendingen zijn uitsluitend toegestaan als ze in overeenstemming zijn met ons garantie- en vervangingsbeleid. Dit betekent dat retourzendingen alleen in overweging worden genomen als het product binnen de garantieperiode fabricage- of verpakkingsfouten vertoont en is gebruikt overeenkomstig het beoogde doel.

Retourneren zonder garantie

We accepteren geen retourzendingen om redenen die buiten ons garantiebeleid vallen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Koperswroeging of verandering van gedachten.
  • Producten die beschadigd zijn door verkeerd gebruik, verwaarlozing of wijziging door de klant.
  • Producten die worden gebruikt op een manier die niet overeenkomt met het bedoelde gebruik.

Proces voor garantieteruggave

Als uw retourzending het gevolg is van een reden die onder onze garantie valt:

  1. Neem contact met ons op: Neem contact met ons op via [uw contact e-mailadres] en geef gedetailleerde informatie over het probleem en voeg een aankoopbewijs toe.
  2. Productinspectie: Na onze eerste beoordeling en als blijkt dat je zaak onder onze garantie valt, geven we instructies voor het terugsturen van het product voor een gedetailleerde inspectie.
  3. Definitieve beslissing: Als na onze inspectie blijkt dat het product in aanmerking komt voor vervanging onder de garantievoorwaarden, gaan we verder met het vervangingsproces. Als het product niet in aanmerking komt, zullen we onze redenen uitleggen.

Belangrijke opmerkingen

  • Bewijs van aankoop: Bewaar je aankoopbewijs. Retourzendingen zonder geldig aankoopbewijs worden niet in behandeling genomen.
  • Communicatie: Alle communicatie met betrekking tot retourzendingen moet worden gericht aan onze officiële contactkanalen hieronder.

Contactgegevens

Neem voor vragen of om een mogelijke garantierecuperatie te bespreken contact met ons op:

  • Email: [uw contact e-mailadres]
  • Telefoon: [telefoonnummer van uw contactpersoon].

Wij stellen het op prijs dat u ons Geen Retour Beleid begrijpt en naleeft. Bij AQUAQUICK 2000 willen we ervoor zorgen dat elke klant betrouwbare producten van hoge kwaliteit ontvangt en ons beleid is erop gericht deze normen te handhaven.